Дарувальники, меценати


- Бібліотека ВДПУ ім М. Коцюбинського;

- Видавництво «Наукова думка» НАН України;

- Видавництво «Олді+»;

- Вінницька обласна молодіжна громадська організація “Наше Поділля”;

- Вінницьке крайове молодіжне об’єднання «Молода Подільська Січ»;

- Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників;

- Громадське об’єднання «Центр соціальних та ділових ініціатив»;

- Державне агентство водних ресурсів України;

- Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «ПРЕСА»

- Дніпропетровський національний гірничий університет;

- Дніпропетровський національний університет залізнично-дорожнього транспорту;

- Донецький національний університет ім. В. Стуса;

- Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка;

- Житомирський державний технічний університет;

- Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського;

- Інститут енциклопедичних наук НАН України;

- Інститут педагогіки НАПН України, видавництво «Педагогічна думка»;

- Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача;

- Інформаційний центр Євросоюзу;

- Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра МБ;

- Кафедра «Містобудування» Київського національного університету будівництва та архітектури;

- Кафедра мовознавства ВНТУ

- Кафедра теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету;

- Компанія Microsoft Ukraine;

- Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського;

- Міжнародний благодійний фонд «Смолоскип»;

- Міжнародний фонд «Відродження»; 

- Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича;

- Національна академія наук України;

- Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного;

- Національний технічний університет України«КПІ ім. І. Сікорського»;

- Національний університет водного господарства та природокористування;

- Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова;

- Національний університет «Львівська політехніка»;

- Сумський державний університет;

- Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя;

- Українська бібліотечна асоціація;

- Український науково-дослідний інститут екологічних проблем;

- Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова;

- Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації;

- Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

- Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;

- Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача

- Центральна наукова бібліотека ХНУ ім. В. Н Каразіна;

- Черкаський державний технологічний університет;

- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 

Вверх