На допомогу досліднику

 

1

Авторам публікацій


Майбутнім здобувачам


Етичний кодекс ученого


Академічна доброчесність


Світові наукометричні бази даних


 

Спеціалізовані патентні бази


Наукометричні показники 


Мережа спеціалізованих вчених рад


Журнали відкритого доступу


Бібліометрика української науки


Інтелектуальна власність в Україні


Нормативно-правова база по вищій школі


Українські наукові журнали в міжнародних наукометричних базах


Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень


Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах (методичні рекомендації)


ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складанн


Презентація тренінгу «Scopus – інструмент підтримки дослідника»


Презентація «Міжнародні бази даних, до яких надано доступ науковцям ВНТУ» (на 23.10.2023 р.)


Вверх