Правила користування науково-технічною бібліотекою ВНТУ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування науково-технічною бібліотекою ВНТУ (надалі Бібліотекою) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами та доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.06.2000 р., «Типовим правилам користування бібліотеками в Україні», затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України зі змінами та доповненнями від 19.04.2017 р. № 340 і «Типовому положенню про бібліотеку вищого закладу освіти», затвердженому Міністерством освіти України 30.04.98 р., «Положенням про НТБ ВНТУ». У своїй діяльності НТБ ВНТУ керується Конституцією України, Законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про культуру», «Про інформацію», «Про захист персональних даних»,  підзаконними нормативно-правовими Актами, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

1.2 Правила користування Бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з Бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, права та обов'язки Бібліотеки і користувача.

1.3 Користування Бібліотекою ВНТУ безкоштовне.

1.4 Фонди бібліотек вищого закладу освіти є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.5 Правила користування Бібліотекою затверджуються проректором ВНТУ.

1.6 Бібліотека працює в режимі комп’ютеризації основних технологічних процесів. Оформлення книговидачі та прийому літератури здійснюється електронним засобом. Бібліотека і користувач визнають достовірність інформації про одержані, продовжені і поверненні видання, що містяться в електронному формулярі.

 

2 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1 Право користування мають студенти, аспіранти, магістри, викладачі, співробітники університету, сторонні читачі.

2.2 Для реєстрації користувача необхідно підтвердити свою належність до однієї з категорій: студентам – студентський квиток; співробітникам (викладачам, науковим співробітникам та ін.) – службове посвідчення (довідку з відділу кадрів); стороннім користувачам – паспорт.

2.3 Користувач заповнює реєстраційну картку читача з вказівкою інформації, необхідної для ідентифікації у БД.

2.4 Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

2.5 Знання Правил користування Бібліотекою та зобов'язання їх неодмінно виконувати користувач підтверджує підписом на реєстраційній картці читача.

2.6 Користувач Бібліотеки згідно Закону України «Про захист персональних даних» (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.) дає свою письмову згоду і дозвіл на обробку всіх своїх особистих персональних даних та підтверджує це підписом.

2.7 Бібліотека здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення регулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням та складання статистичної звітності.

2.8 Статистичний облік кількості здійснюється бібліотекою щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

2.9 Щорічно Бібліотека проводить перереєстрацію користувачів. Бібліотекар уточнює інформацію про користувача, поновлює дані при необхідності, подовжує термін користування Бібліотекою на поточний рік.

2.10 Щорічна перереєстрація студентів, магістрів університету може здійснюватися на підставі відповідного наказу про їх зарахування (переведення на інший курс).

 

3 ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ НТБ ВНТУ

3.1 Реєстрація та перереєстрація користувачів у електронній бібліотечній системі, присвоєння індивідуального читацького номеру. Бібліотека зобов'язується не використовувати відомості про користувачів та їх інтереси, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.

3.2 Надання доступу до електронного каталогу Бібліотеки, локального та віддаленого авторизованого доступу до електронної колекції університету, до тестових, безкоштовних та придбаних світових наукових ресурсів. Бібліотека створює максимально комфортні умови роботи користувачів, надає допомогу у доборі потрібних документів та інформації.

3.3 Надання інформаційних довідок та консультацій щодо користування фондами та ресурсами Бібліотеки, повної інформації про склад бібліотечного фонду, використовуючи систему каталогів, інформаційні розсилки, індивідуальне інформування та інші форми.

3.4 Довідково-бібліографічні послуги: підбір матеріалів за темою, редагування списків літератури та бібліографічних описів, надання усіх видів довідок.

3.5 Допомога в оформленні авторських робіт: визначення індексу УДК та авторського знаку, редагування посилань і списків джерел, консультації з розміщення праць у електронному архіві.

3.6 Видача матеріалів та документів з фондів Бібліотеки. У випадку відсутності у фондах Бібліотеки необхідних документів, Бібліотека замовляє їх, використовуючи систему МБА та ЕДД.

3.8 Проведення освітніх заходів, інформаційний супровід наукових заходів університету. Організація лекцій з основ інформаційної культури, принципів академічної доброчесності; семінарів та тренінгів по роботі з інформаційними ресурсами, надання консультацій з питань функціонування та розміщення наукових і навчальних документів у фондах інституційного репозитарію ВНТУ.

 

4 ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

4.1 Обслуговування користувачів здійснюється в автоматизованому режимі, в окремих підрозділах – у традиційному порядку до моменту впровадження автоматизованих технологій.

4.2 Після виконання функції видачі, у електронному формулярі відображається: перелік документів, дата видачі, строк повернення.

4.3 Обслуговування користувачів на абонементі та в читальному залі можливе тільки при наявності студентського квитка з дійсним терміном використання.

4.4 На абонементі:

4.4.1 Користувач бібліотеки може одержати для тимчасового користування необхідні йому різноманітні за змістом та видом документи.

4.4.2 Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

4.4.3 Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10 – 15 примірників строком на місяць, студентам – до 10 примірників строком на 10 – 14 днів, іншим категоріям читачів – до 5 примірників за узгодженням сторін.

4.4.4 Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 5-6 примірників строком на 1 місяць.

4.4.5 Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки, підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБ А, видаються лише в читальних залах.

4.4.6 Неопубліковані матеріали (дисертації та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.

4.4.7 За кожний одержаний екземпляр користувач повинен розписатися на книжковому чи читацькому формулярі. При електронній видачі документів читач повинен попередньо ознайомитися та погодитися з електронними формами обліку видачі документів.

4.4.8 На прохання користувача термін користування документами може бути продовжено на один строк.

4.5 В читальному залі:

4.5.1 Кількість документів, які видаються у читальному залі користувачам, не обмежена.

4.5.2 Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

4.6 Доступ користувачів до електронних ресурсів Бібліотеки надається з комп’ютерів в електронному читальному залі та залі каталогів через мережу університету та мережу Інтернет.

4.7 У приміщенні залів не дозволяється користуватися мобільними телефонами.

 

5 ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

5.1 Безоплатно користуватись послугами, що надає Бібліотека. (перелік у п. 4) з додержанням вимог Закону України «Про захист інтелектуальної власності», забезпечення зберігання фонду бібліотеки, а також відповідно до «Положення про науково-технічну бібліотеку ВНТУ».

5.2 Отримувати у тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу, а також періодичні видання на абонементах, в читальних залах; отримувати доступ до баз даних та ресурсів, згідно з встановленими умовами використання; користуватись усіма видами інформаційного, довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в усіх заходах, що проводить Бібліотека.

5.3 Використовувати бібліотечне обладнання для реалізації своїх прав.

5.4 Вимагати дотримання конфіденційності щодо особистих даних і переліку документів, якими користувався.

5.5 Використовувати електронну пошту та можливості електронного каталогу для попереднього замовлення та подовження терміну користування документами.

5.6 Робити з дозволу бібліотекаря ксерокопію та електронну копію необхідного тексту.

5.7 Контролювати відповідність записів у електронному формулярі до кількості та назв отриманої літератури.

5.8 Подавати керівництву Бібліотеки та адміністрації університету зауваження та пропозиції щодо роботи Бібліотеки.

5.9 Користуватися електронним замовленням літератури через мережу Інтернет на сайті Бібліотеки.

5.10 Користуватися власними ноутбуками в приміщення Бібліотеки.

 

6 ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

6.1 Знати Правила користування Бібліотекою і дотримуватись їх.

6.2 Сповіщати бібліотекаря про зміни особистої інформації (адреса, прізвище, статус та ін.).

6.3 Дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, отриманих з фондів Бібліотеки, (не робити в них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок) та до майна Бібліотеки.

6.4 Переглядати отримані документи, при виявленні у них дефектів повідомляти бібліотекаря (відповідальність за псування видання несе той, хто користувався ним останній).

6.5 Не встановлювати за власним бажанням програми, ігри на комп'ютер Бібліотеки. Видаляти власні файли, архіви та ін. об'єкти з комп'ютера Бібліотеки після закінчення роботи.

6.6 Повертати до Бібліотеки документи в установлений термін. Під час літніх канікул студенти повинні повернути до Бібліотеки отриману літературу.

6.7 До захисту дипломного проекту повністю розрахуватись з Бібліотекою і підписати лист про відсутність заборгованості.

6.8 Читачі,які завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну  відповідальність  згідно  з  чинним  законодавством України.

 6.9 Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними. У разі неможливості заміни читач повинен зробити  ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. У разі втрати особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість утраченої (пошкодженої)  літератури значно нижча від фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається Бібліотекою окремо за кожне видання залежно від його цінності або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

6.9.1 Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

6.9.2 Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу вищого навчального закладу.

6.9.3 Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

6.10 Не розголошувати та не передавати іншим особистий PIN-код.

 

7 ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕКИ

7.1 Дотримуватись педагогічної етики, бути ввічливими і уважними до користувачів Бібліотеки, поважати їх гідність.

7.2 Перед реєстрацією користувачів і під час обслуговування ознайомити їх з діючими ПРАВИЛАМИ.

7.3 Під час обслуговування користувачів шляхом використання автоматизованої системи попереджати кожного про специфіку електронних форм обліку.

7.4 Під час видачі та прийому документів ретельно переглядати їх на дефектність, попереджати користувачів про відповідальність за пошкодження; робити відмітки на обкладинці книги про ступінь виявлених пошкоджень.

7.5 Надавати користувачам можливість контролювати відповідність виданої повернутої літератури до зареєстрованої у читацькому формулярі.

7.6 Попереджати користувача про термін повернення документів під час оформлення видачі, нагадувати про закінчення терміну користування телефоном або електронною поштою.

7.7 За необхідності подовжувати термін користування.

7.8 Своєчасно бронювати замовлену on-line літературу, про що сповіщати користувача.

7.9 Надавати користувачу необхідну інформацію, щодо бібліотечних послуг, консультативну допомогу, або перенаправляти запит відповідному фахівцю.

7.10 Виконувати запити користувачів, надавати бібліотечні послуги на високому професійному рівні. Постійно підвищувати власний професійний рівень, засвоювати нові компетенції для покращення рівня бібліотечних сервісів.

7.11 Узгоджувати режим роботи Бібліотеки з вимогами та режимом роботи університету. Зміни режиму обслуговування оперативно доводити до відома користувачів через оголошення на сайті та в приміщенні Бібліотеки.

Вверх