Майбутньому студенту (обери свою професію)

 

 

«Вибір своєї професії, єдиної, одної з 

великої безлічі — складне й відповідальне 

завдання. Кажуть, що вдало вибрана професія 

— це половина щастя. У такому твердженні 

немає ніякої надуманості, тому що питання 

«Ким бути?» - це питання не тільки про роботу, 

але й про образ життя у майбутньому» 

Благман Б. Б.

У наш час стрімких змін просто необхідно не відставати від реального життя. Це стосується усіх форм життя, а особливо тих, що визначають наше майбутнє, тобто вибір професії. Як же випускникам шкіл зорієнтуватися у великій кількості пропонуємих спеціальностей, щоб в подальшому не пошкодувати про свій вибір?

Сьогодні ВНТУ — це найбільший навчальний заклад в Подільському економічному регіоні, що охоплює три адміністративні області, єдиний представник від України в IFIA — Міжнародній організації винахідницьких організацій з центром в Женеві. Університет, один з небагатьох вузів України, що прийняті до Міжнародної асоціації університетів, який є не лише центром освіти і науки, але й центром культури в регіоні, який навчає студентів за власними оригінальними навчальними планами і виховує за власною оригінальною концепцією виховання.


Студент ВНТУ — це престижно і перспективно. Це високий старт в доросле життя.


Тут Ви можете ознайомитися з тими спеціальностями, яким навчають в Вінницькому національному технічному університеті.

 

i.piccy.info/

На факультеті інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету здійснюється підготовка фахівців, рівень яких відповідає міжнародним стандартам.

 

Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення

 

Кваліфікація - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; інженер-програміст.

 

Інженер-програміст цієї спеціальності зорієнтований на діяльність в галузі розробки сучасних програмних продуктів, проектування та експлуатації системних та прикладних програмних засобів, автоматизованих систем обробки інформації, баз даних і знань, експертних систем, створення вебресурсів та засобів комп’ютерної графіки, ґрунтовне вивчення та володіння різними системами програмування.

 

Фахівці за спеціальністю 121 можуть працювати в різних державних і комерційних підприємствах і організаціях, банківських установах.

Посади, які можуть займати: ► інженер-програміст; ► системний програміст; ► прикладний програміст; ► Web-програміст; ► Web-дизайнер; ► розробник баз даних; ► розробник інтерфейсу користувача; ► лідер робочої групи; ► менеджер проекту; ► системний архітектор; ► системний аналітик; ► аналітик комп'ютерного банку даних; ► адміністратор вебсерверів; ► адміністратор інформаційної системи; ► адміністратор баз даних; ► інженер комп'ютерних систем; ► інженер із застосування комп'ютерів; ► інженер з програмного забезпечення комп'ютерів.

 

Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки

 

Кваліфікація  фахівець з інформаційних технологій.

 

Фахівці даної спеціальності мають знання з сучасних інформаційних технологій; програмування як класичного (Java, C #, C ++), так і Web-програмування (JavaScript, PHP і т.д.) і програмування сучасних інтелектуальних систем (Python і т.п.); розробки власних стартапів; аналітики програмного забезпечення; адміністрування комп'ютерних мереж; комп'ютерної графіки і Web-дизайну (AdobePhotoshop, AdobeIllustrator і т.п.); розробки мобільних додатків (Android і т.п.); що дозволяє знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, як вітчизняних, так і зарубіжних.

 

Фахівці зі спеціальності 122 – Комп'ютерні науки мають можливість працювати в організаціях, що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, в тому числі на Web-платформі; у операторів мобільного зв’язку; Інтернет-провайдерів; державних та комерційних установах, які використовують комп’ютерні технології: банках, комерційних фірмах, адміністративних установах, навчальних та медичних закладах, на залізниці, підприємствах зв'язку, в організаціях, що створюють інформаційні ресурси тощо. Отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Комп'ютерні науки» розширює можливості працевлаштування та кар'єрного зростання.

 

Спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія

 

Кваліфікація - фахівець з інформаційних технологій; аналітик комп'ютерних систем.

 

Фахівці за спеціальністю 123 мають глибокі і всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації системного та прикладного програмування комп'ютерних систем, мікрокомп'ютерних пристроїв, складних обчислювальних комплексів; вміють проектувати, налаштовувати і адмініструвати локальні і розподілені комп'ютерні мережі; володіють методами проектування апаратних і програмних засобів комп'ютерних систем і мереж, здатні впроваджувати обчислювальні засоби і програмне забезпечення в усі сферах діяльності людини. 

 

Об’єктом діяльності інженера спеціальності 123  є: побудова інформаційних та математичних моделей комп’ютерних систем, мереж та їх елементів; проектування комп’ютерних систем, мереж, їх компонентів і блоків, системного та прикладного програмного забезпечення; застосування досягнень науки в галузі інформаційних технологій та комп’ютерної техніки у процесах розробки і модернізації комп’ютерних систем та мереж; системне та мережне адміністрування моніторинг та підтримка роботи складних комп’ютерних систем і мереж.

 

Посади, які можуть займати: ► програміст, ►WEB-аналітик, Front-end і Back-end Web-розробник, ► системний інженер ► системний програміст, ► системний інтегратор, ► системний адміністратор, ► системний аналітик, ►QA-інженер, ► інженер-розробник електронних пристроїв, ► інженер з комп'ютерної графіки, ►SEO-фахівець, ► адміністратор комп'ютерних мереж, ► проектувальник комп'ютерних систем і мереж.

 

Спеціальність 125 – Кібербезпека

 

Спеціалізація – Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Кваліфікація – фахівець із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; професіонал із організації інформаційної безпеки.

Впровадження інформаційно-комунікаційних систем разом зі збільшенням швидкості обробки найрізноманітніших даних, починаючі від державних таємниць і закінчуючи соціальними мережами, створило також нові можливості для порушення кібербезпеки. Саме тому успішні підприємства потребують фахівців здатних розробити та впровадити:

- продуктивне, надійне і стійке до вірусів та зламу програмне забезпечення;

- захищені мережеві канали;

- бази даних, до яких неможливо додати хибну інформацію і з яких неможливо несанкціоновано зчитати конфіденційні дані;

- операційні системи, захищені від внутрішніх і зовнішніх зловмисників, а також вірусів, троянських програм, хробаків тощо;

- вебсервери, стійкі до мережевих атак;

- засоби виявлення вразливостей та моніторингу інформаційної безпеки;

- комплексну систему захисту інформації, що протидіє багатьом різним за природою загрозам (кібератаки з боку інсайдерів та хакерів, злам програм, віруси, перехоплення трафіку, інформаційні війни, помилки, крадіжка носіїв інформації тощо).

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

Факультет комп'ютерних систем і автоматики є одним з провідних за професійним спрямуванням, кадровим складом і матеріально-технічного забезпечення навчально-наукових підрозділів Вінницького національного технічного університету. Спеціальності, за якими готує ФКСА найбільш повно з усіх навчально-наукових підрозділів ВНТУ охоплюють широку сферу інформаційних систем і технологій, а саме:

 

Спеціальність 124 - Системний аналіз

Вибіркові блоки освітньої програми:

► Системний аналіз в управлінні;

► Інформаційний менеджмент.

 

Спеціальність 126 - Інформаційні системи і технології

Освітні програми (спеціалізації):

► Інтелектуальні інформаційні системи;

► Прикладні інформаційні технології

 

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітні програми (спеціалізації):

► Системна інженерія

► комп'ютерно-інтегровані виробництва і бізнес-процеси

 

Спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітні програми (спеціалізації):

► Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології;

► Інженерія якості продукції;

►  Комп'ютеризовані оптико-інформаційні системи

Більш детальну інформацію можна отримати тут.


i.piccy.info/ 

Кузня сучасних «Артинових»  – Факультет  будівництва, теплоенергетики та газопостачання. Щорічно тут випускають близько двохсот дипломованих фахівців зодчої справи, які працюють в містах не тільки України, а й світу.

Відомий в Україні та за її межами факультет готує спеціалістів за перспективними спеціальностями і спеціалізаціями:

► Промислове та цивільне будівництво;

► Міське будівництво та господарство;

► Теплоенергетика;

► Теплогазопостачання і вентиляція.

 

Випускники спеціалізації  Міське будівництво і господарство працюють: в міських радах різного рівня; архітектурних департаментах міст; студіях архітектурного дизайну; будь-якої будівельної організації; керівниками міських комунальних служб; в садово-парковому і ландшафтному дизайні; в агентствах нерухомості; в інститутах землеустрою, земельного кадастру у відділах оцінки землі та нерухомості; відділах реконструкції та реставрації міської забудови; головами ОСББ; організаціях, що займаються проектуванням, будівництвом і змістом міських вулиць, дорожньо-транспортних споруд та інженерних мереж; викладачами різних навчальних закладів.

 

Об'єкти діяльності магістра за спеціальністю Теплогазопостачання і вентиляція: теплові, газові та вентиляційні мережі та системи теплопостачання, водопостачання, опалення, газопостачання, вентиляції і кондиціонування, котельні, в тому числі і на нетрадиційному паливі. Напрямком досліджень фахівців даної спеціальності також є енергетичний аудит будівель і споруд, альтернативні джерела енергії (біогазові установки, теплові насоси, геліосистеми та інше), комбіновані системи енергозабезпечення житлових, громадських і промислових споживачів.

 

Фахівці за спеціальністю  Теплоенергетика  потрібні на  теплоелектроцентралях (ТЕЦ), котелень, на підприємствах різних галузей промисловості (харчової, переробної і т.д.). Вони працюють на підприємствах «Вінницяміськтеплоенерго», «Вінніцяоблтеплоенерго», Ладижинська ТЕС, Вінницький проектний інститут, МО України, ВАТ Nemiroff, Корпорація «Roshen», на підприємствах харчової та переробної промисловості, є керівниками енергетики міста та області.

 

Більш детальну інформацію можна отримати тут.


i.piccy.info/

Факультет електроенергетики та електромеханіки є одним з провідних навчально-наукових установ в структурі Вінницького національного технічного університету, провідним науково-освітнім центром в галузі електроенергетики та електромеханіки в Подільському регіоні.

Факультет електроенергетики та електромеханіки Вінницького національного технічного університету запрошує випускників шкіл, професійно-технічних училищ, коледжів та технікумів на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

 

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціалізації:

 

Випускники факультету енергетики зможуть працевлаштуватися на електроенергетичних підприємствах, компаніях, фірмах, де застосовуються новітні технології автоматизації  і управління технологічними процесами, на підприємствах електротранспортної області, в проектних організаціях по розробці систем електроприводів і систем автоматизації різних процесів, на електричних станціях і підстанціях, в обласних компаніях з електропостачання і регіональних електроенергетичних системах.

Більш детальну інформацію можна отримати тут.


 

Рівень машинобудування і транспорту є основою потужності і міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих фахівцях, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, а й забезпечувати інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.

Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямами:

Спеціальність 131 - Прикладна механіка

Спеціалізація - Комп'ютерні технології в машинобудівному виробництві

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю 131 - Прикладна механіка:

- інформаційні технології підготовки виробництва в машинобудуванні;

- технології машинобудування;

- комп'ютеризовані технології та МЕХАНОТРОН системи в машинобудуванні;

- комп'ютерне проектування оснащення машинобудівного виробництва;

- обладнання з числовим програмним управлінням в машинобудуванні.

 

Спеціальність 132 - Матеріалознавство

Спеціалізація - Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

 

Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальністю 133 - Галузеве машинобудування:

- обладнання переробних і харчових виробництв;

- підйомно-транспортні машини і обладнання;

- експлуатація та ремонт машин;

- обладнання автоматизованого виробництва і автоматичні лінії.

 

Спеціальність 274 - Автомобільний транспорт

 

Спеціальність 275 - Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Основні напрямки підготовки фахівців за спеціальностями 274 - Автомобільний транспорт, 275 - Транспортні технології (автомобільний транспорт):

- технічна експлуатація та менеджмент автомобільного транспорту;

- технічний стан транспортних засобів, організація та безпека дорожнього руху.

 

Спеціальність 255 - Озброєння і військова техніка

Напрям підготовки фахівців за спеціальністю 255 - Озброєння і військова техніка:

- конструювання і виготовлення стрілецької зброї.

 

Випускники факультету машинобудування і транспорту мають високий рівень фундаментальних, спеціальних інженерних і економічних знань, що дає їм можливість працювати не тільки на підприємствах, в установах і організаціях машинобудівного, транспортного, сільськогосподарського, авіаційного профілю, а й в різних фірмах, на обчислювальних центрах, служити у військових підрозділах і підрозділах УВС, працювати в адміністративних органах тощо.

Сфера працевлаштування: всі типи виробництв, де виготовляються або експлуатуються машини з металів, сплавів, композитів, пластмас, всі види транспорту та його сервісу, гірнича, газонафтова, сільськогосподарська галузі тощо.

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

 i.piccy.info/

Факультет здійснює підготовку фахівців за такими напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями:

 

Спеціальність 153  – Мікро - і наносістемной техніка

Студенти цієї спеціальності отримують фундаментальні знання з фізико-математичних наук і програмування, фізики процесів в електронних приладах, математичного моделювання, а також автоматизованого проектування сучасних електронних приладів, пристроїв та комп'ютеризованих систем з використанням сучасних нано-, мікро- і оптотехнологій, мікропроцесорної техніки та програмованої логіки.

Отримана базова освіта дозволяє успішно працювати випускникам у науково-дослідних установах, у всіх сферах бізнесу, на промислових підприємствах, робота яких пов'язана з розробкою, виробництвом і експлуатацією мікроелектронних пристроїв.

 

Спеціальність 163 – Біомедична  інженерія

Фахівці цієї спеціальності поєднують технічні знання і медико-біологічні аспекти їх прикладного застосування в сучасних електронних засобах в медицині, екології, аграрному секторі, фармацевтичній, харчопереробній промисловості та інші.

Фахівці цієї спеціальності займаються обслуговуванням медичної апаратури різного рівня складності; розробкою, налагодженням і супроводом програмного забезпечення для медичних інформаційних систем та інших засобів; менеджментом в сфері біомедичного обладнання; програмним забезпеченням біомедичних досліджень.

 Більш детально тут 

 

Спеціальність 171  – Електроніка  

Студенти спеціальності освоюють цифрову і аналогову схемотехніку, сенсорну і мікропроцесорну техніку, сучасні засоби проектування та розробки складних електронних систем, зокрема, вимірювальних, технологічних, екологічних, енергозберігаючих, керуючих (в тому числі транспортних), а також систем перетворення електричної енергії, зв'язку, систем обробки та захисту інформації.

Випускники успішно працюють на державних і акціонерних підприємствах, в науково-дослідних установах, сервісних центрах, що спеціалізуються в сфері маркетингу, виробництва, монтажу та експлуатації електронної та комп'ютерної техніки, автоматики, побутової апаратури, засобів телекомунікацій.

 

Спеціальність 172 – Телекомунікації  та радіотехніка

Спеціалізації:

«Телекомунікації».

Фахівці цієї спеціальності – це інженери-розробники, перш за все, принципових схем радіопристроїв широкого призначення (від підсилювачів, телевізорів радіовимірювальних приладів до пристроїв радіолокації і радіонавігації), а також embedded developer IT-галузі України, яка так стрімко розвивається останній час.

 

 «Інформаційно-телекомунікаційні технології».

Студенти цієї спеціалізації можуть встановлювати або відновлювати мережеві операційні системи і прикладне програмне забезпечення, забезпечувати захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах, виконувати профілактику та відновлювальне обслуговування, контролювати і діагностувати стан обладнання та програмного забезпечення інформаційних та телекомунікаційних мереж, систем передачі, мереж теле- і радіомовлення, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача.

 

 «Телекомунікаційні системи та мережі».

Фахівці цієї спеціалізації отримують підготовку у виробничій, організаційно-управлінській, проектній і науковій діяльності в області розробки і експлуатації телекомунікаційних систем і мереж, забезпечення безперебійного функціонування програмного забезпечення телекомунікаційних систем і мереж, а також забезпечення інформаційної безпеки інноваційної діяльності в телекомунікації на підприємствах зв'язку, в наукових, конструкторських і проектних організаціях і фірмах. Фахівці-зв'язківці виконують роботи з проектування, модернізації, організації будівництва, технічної експлуатації мереж, систем і споруд електро- і радіозв'язку, а також обладнання різних складових інформаційних і телекомунікаційних мереж і систем.

 

«Радіотехніка».

Фахівці цієї спеціальності – це інженери-розробники, перш за все, схемотехніки радіопристроїв широкого призначення, а також фахівці з технічного обслуговування і експлуатації радіоелектронної техніки. Інженери-радисти цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах і в організаціях, що займаються розробкою, виготовленням і експлуатацією радіоелектронних приладів, засобів радіозв'язку і телерадіомовлення.

 

«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки».

Навчальний план спеціалізації для бакалаврів і магістрів передбачає базову підготовку в галузі проектування та технології радіоелектронної техніки і поглиблене вивчення фізико-технічних основ мікросистемної техніки, наноелектроніки та нанотехнологій, математичних методів і програмних засобів технічних і технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня.

 

«Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем».

Навчальний план спеціалізації для бакалаврів і магістрів передбачає базову підготовку в галузі проектування та технології радіоелектронної техніки і поглиблене вивчення інформаційно-обчислювальних засобів радіоелектронних систем, математичних методів і програмних засобів технічних і технологічних систем. Бакалаври та магістри підготовлені до розробки та впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем і мереж, інтелектуальних технологічних систем виробництва на основі мікросистемної радіоелектронної техніки, розробки і дослідження новітніх цифрових пристроїв обробки сигналів.

Більш детальну інформацію можна отримати тут.


i.piccy.info/

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки є одним з найпрестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету. Тут готують висококваліфікованих фахівців з менеджменту та управління інформаційною безпекою.

Спеціальність 051 - Економіка

Спеціальність 073 - Менеджмент

Спеціалізації:

         ► Менеджмент інформаційних технологій;

         ► Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

         ► Менеджмент фінансово-кредитної діяльності;

         ► Менеджмент виробничої та комерційної діяльності;

         ► Логістика.

Головною метою підготовки фахівців з менеджменту є формування у них сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, вміння аналізувати комплексні проблеми, приймати управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства і потреби клієнтів і забезпечувати успіх і конкурентоспроможність бізнесу в умовах ринкової нестабільності. Випускники спеціальності «Менеджмент» успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств, займають управлінські посади в структурі державних і приватних підприємств, підтверджують свої дипломи і продовжують навчання за кордоном.

 

Спеціальність 075 – Маркетинг

 

Спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова справа

 

Спеціальність – 125  Кібербезпека

Спеціалізація:

► Управління інформаційною безпекою.

► Кібербезпека інформаційних технологій та систем

Студентам, які навчаються за цими напрямами   надаються сучасні знання та навички проектування і впровадження систем захисту інформації на підприємствах, установах і організаціях.

Посади, які можуть займати випускники, що навчалися за спеціальністю «Управління інформаційною безпекою»:

► фахівець з організації захисту інформації; ► адміністратор доступу ► інспектор з організації захисту секретної інформації; ► проектувальник систем і засобів захисту інформації; ► проектувальник комп'ютерних систем і мереж; ► інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації; ► аналітик з технічного захисту інформації; ► фахівець з режиму секретності; ► адміністратор системи; ► адміністратор задач; ► адміністратор баз даних; ► аналітик комп'ютерних систем; ► аналітик комп'ютерного банку даних; ► аналітик комп'ютерних комунікацій; ► прикладний програміст; ► системний програміст; ► інженер з комп'ютерних систем.

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

 i.piccy.info/

З огляду на значний попит на фахівців-екологів, Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля здійснює повний цикл підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями:

101  - Екологія

183 - Технології захисту навколишнього середовища

 

Випускники Інституту екологічної безпеки та моніторингу навколишнього середовища можуть працювати на посадах :

► Еколог ► Інспектор з охорони природи; інспектор по використанню водних ресурсів; державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду; ► Державний інспектор з охорони природно-заповідного фонду. ► Фахівець садово-паркового господарства. ► Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі. ► Консультант в апараті органів державної влади, виконкому. ► Громадський інспектор з використання та охорони земель. ► Організатор природокористування. ► Інженер з техногенно-екологічної безпеки. ► Спеціаліст екологічного та радіологічного контролю на митній території. ► Викладач вищого навчального закладу.

Більш детальну інформацію можна отримати тут.


Більш детальну і цікаву інформацію Ви можете отримати у рубриці ВНТУ у пресі України та у представлених  джерелах.

 

Вверх