Майбутньому студенту (обери свою професію)

 

 

«Вибір своєї професії, єдиної, одної з 

великої безлічі — складне й відповідальне 

завдання. Кажуть, що вдало вибрана професія 

— це половина щастя. У такому твердженні 

немає ніякої надуманості, тому що питання 

«Ким бути?» - це питання не тільки про роботу, 

але й про образ життя у майбутньому» 

Благман Б. Б.

У наш час стрімких змін просто необхідно не відставати від реального життя. Це стосується усіх форм життя, а особливо тих, що визначають наше майбутнє, тобто вибір професії. Як же випускникам шкіл зорієнтуватися у великій кількості пропонуємих спеціальностей, щоб в подальшому не пошкодувати про свій вибір?

Сьогодні ВНТУ — це найбільший навчальний заклад в Подільському економічному регіоні, що охоплює три адміністративні області, єдиний представник від України в IFIA — Міжнародній організації винахідницьких організацій з центром в Женеві. Університет, один з небагатьох вузів України, що прийняті до Міжнародної асоціації університетів, який є не лише центром освіти і науки, але й центром культури в регіоні, який навчає студентів за власними оригінальними навчальними планами і виховує за власною оригінальною концепцією виховання.


Студент ВНТУ — це престижно і перспективно. Це високий старт в доросле життя.


Тут Ви можете ознайомитися з тими спеціальностями, яким навчають в Вінницькому національному технічному університеті.

 1

На факультеті інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету здійснюється підготовка фахівців, рівень яких відповідає міжнародним стандартам.


 • Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма - Інженерія програмного забезпечення

 • Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки

Освітня програма - Комп’ютерна інженерія

Освітня програма - Системне програмування

 • Спеціальність 125 – Кібербезпека

Освітня програма - Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Освітня програма - Кібербезпека критичних систем

 

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

 

1

Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації є одним з провідних за професійним спрямуванням, кадровим складом і матеріально-технічного забезпечення навчально-наукових підрозділів Вінницького національного технічного університету. Спеціальності, за якими готує ФІІТА найбільш повно з усіх навчально-наукових підрозділів ВНТУ охоплюють широку сферу інформаційних систем і технологій, а саме:

 

 • Спеціальність 122 - Комп’ютерні науки

Освітня програма - Комр'ютерні науки

 • Спеціальність 124 - Системний аналіз

Освітня програма - Системний аналіз

 • Спеціальність 126 - Інформаційні системи і технології

Освітня програма - Інтелектуальні інформаційні системи

Освітня програма - Прикладні інформаційні технології

 • Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітня програма - Інтелектуальні комп’ютерні системи управління (за скороченим терміном навчання)

 

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

1 

Кузня сучасних «Артинових»  – Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії. Щорічно тут випускають близько двохсот дипломованих фахівців зодчої справи, які працюють в містах не тільки України, а й світу.

Відомий в Україні та за її межами факультет готує спеціалістів за перспективними спеціальностями:


 • Спеціальність 192 - Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма - Промислове та цивільне будівництво

Освітня програма - Міське будівництво та господарство

Освітня програма - Інженерні системи створення мікроклімату

 • Спеціальність 144 - Теплоенергетика

Освітня програма -  Теплоенергетика

 • Спеціальність 101 - Екологія

Освітня програма - Екологічна безпека та моніторинг довкілля

 • Спеціальність 183 - Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма - Інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології

 • Спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія

Освітня програма - Ресурсозберігаючі хімічні технології

 

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

1

Факультет електроенергетики та електромеханіки є одним з провідних навчально-наукових установ в структурі Вінницького національного технічного університету, провідним науково-освітнім центром в галузі електроенергетики та електромеханіки в Подільському регіоні.


 • Спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма - Електричні станції

Освітня програма - Електричні системи і мережі

Освітня програма - Електропостачання та енергозбереження

Освітня програма - Електромеханічні системи автоматизації

 

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

1

Рівень машинобудування і транспорту є основою потужності і міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих фахівцях, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, а й забезпечувати інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.

Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямами:

 • Спеціальність 131 - Прикладна механіка

Освітня программа - Комп’ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні

 • Спеціальність 132 - Матеріалознавство

Освітня программа - Ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури

 • Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування

Освітня программа - Галузеве машинобудування

 • Спеціальність 274 - Автомобільний транспорт

Освітня программа - Автомобільний транспорт

 • Спеціальність 275 - Транспортні технології (за видами)

Освітня программа - Транспортні технології на автомобільному транспорті

 

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

1

Факультет інформаційних електронних систем відомий своїми міцними традиціями ґрунтовної фундаментальної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 

Факультет здійснює підготовку фахівців за такими напрямами, спеціальностями:

 

 • Спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма - Комп’ютеризовані оптико-інформаційні системи

Освітня програма - Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

 • Спеціальність 153 - Мікро- та наносистемна техніка

Освітня програма - Мікро- та наносистемна техніка

 • Спеціальність 163 - Біомедична інженерія

Освітня програма - Біомедична інженерія

 • Спеціальність 171 - Електроніка

Освітня програма - Програмне забезпечення та електронні системи транспортних засобів

 • Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма - Програмне забезпечення телекомунікаційних систем

Освітня програма - Радіотехніка

 

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

1

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки є одним з найпрестижніших факультетів Вінницького національного технічного університету. Тут готують висококваліфікованих фахівців з менеджменту та управління інформаційною безпекою.


 • Спеціальність 073 - Менеджмент

Освітня програма - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Освітня програма - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності

Освітня програма - Менеджмент виробничої та комерційної діяльності

Освітня програма - Менеджмент інформаційних технологій

Освітня програма - Логістика

 • Спеціальність 051 - Економіка

Освітня програма - Економіка

 • Спеціальність 075 - Маркетинг

Освітня програма - Маркетинг

 • Спеціальність 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Спеціальність 125 - Кібербезпека

Освітня програма - Управління інформаційною безпекою

Освітня програма - Кібербезпека інформаційних технологій та систем

 

Більш детальну інформацію можна отримати тут.

 

Більш детальну і цікаву інформацію Ви можете отримати у рубриці ВНТУ у пресі України та у представлених  джерелах.

 

Вверх